Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Τελευταία ενημέρωση 2018-07-25

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

 

Η Εταιρεία Reckitt Benckiser Hellas Healthcare AE («η Εταιρεία μας», «εμείς», «εμάς», «μας»), μέλος του ομίλου Reckitt Benckiser που έχει συσταθεί στην Ελλάδα με  έδρα στην οδό Τάκη Καβαλιεράτου 7,145 64 Κηφισιά, Ελλάδα, υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, διαχειρίζεται αυτόν τον ιστότοπο και χρησιμοποιεί cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για τη συλλογή ορισμένων πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες μας. Στην παρούσα πολιτική για τα cookies σας εξηγούμε πώς εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε cookies κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο μας.

Επίσης η Εταιρεία μας έχει παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, το Instagram και το Twitter. Παρακαλούμε επισκεφθείτε τις αντίστοιχες ιστοσελίδες αυτών των  μέσων κοινωνικής δικτώσης για να ενημερωθείτε για τις πολιτικές απορρήτου τους που είναι διαθέσιμες για τα μέλη και τους επισκέπτες τους, καθώς η Εταιρεία μας δεν ασκεί κανέναν έλεγχο στον τρόπο λειτουργίας αυτών των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης. Όταν χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας cookies τρίτων από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή από άλλα τρίτα μέρη για τους επιχειρηματικούς μας σκοπούς, γνωστοποιούμε τη χρήση αυτή στην παρούσα πολιτική για τα cookies.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεομένων μέσω της συλλογής cookies θα πραγματοποιείται σε συμμόρφωση με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως σε σχέση με τον: (i) Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Oδηγίας 95/46/ΕΚ («Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων» γνωστός και ως «GDPR»), (ii) τον Ν. 4624/2019 που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα εφαρμογής του GDPR στην Ελλάδα, (iii) τον Ν. 3471/2006 που αφορά στην Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και της Ιδιωτικής Ζωής στον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ο οποίος ενσωματώνει την Οδηγία e-Privacy 2002/58/EK (Οδηγία για το απόρρητο στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) στην Ελληνική έννομη τάξη, καθώς επίσης και (iv) οποιονδήποτε άλλο νόμο, κανόνα, κανονισμό, οδηγία, γνωμοδότηση ή διάταξη που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες Αρχές Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο – καλούμενους στο εξής από κοινού ως «Εφαρμοστέα Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου» ή «Εφαρμοστέα Νομοθεσία».

 

Ενότητες

Τι είναι τα cookies;

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούμε

Πώς μπορείτε να ελέγξετε τα cookies;

Πόσο διαρκούν τα cookies;

Αλλαγές στη χρήση των cookies

Στοιχεία επικοινωνίας

 

Τι είναι τα cookies;

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι που επισκέπτεστε, ο ιστότοπός μας («δικτυακός τόπος») χρησιμοποιεί cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες που περιγράφονται παρακάτω (γενικότερα αναφερόμενες ως cookies), για τους σκοπούς που περιγράφονται στην Ενότητα «Πως χρησιμοποιούμε τα cookies» δικτυακού μας τόπου.

Cookies

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που περιέχουν μικρό αριθμό πληροφοριών τα οποία εγκαθίστανται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ή που ενσωματώνονται σε μια ιστοσελίδα. Τα cookies μπορεί έπειτα να αποστέλλονται πίσω στον αρχικό ιστότοπο σε κάθε μελλοντική επίσκεψη, ή σε άλλον ιστότοπο που αναγνωρίζει το εν λόγω cookies. Τα cookies είναι χρήσιμα γιατί καθιστούν δυνατό για έναν ιστότοπο να αναγνωρίζει τη συσκευή ενός χρήστη και να θυμάται τις ενέργειες και τις προτιμήσεις σας (όπως στοιχεία σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις εμφάνισης) για μια χρονική περίοδο.

Όπου είναι δυνατόν, έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα cookies μας και σε παρόμοιες τεχνολογίες. Ένα μοναδικό αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας διασφαλίζει ότι μόνο εμείς ή/και οι εξουσιοδοτημένοι πάροχοι υπηρεσιών έχουν πρόσβαση στα δεδομένα cookies.

Βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε ορισμένα είδη cookies (εκτός από τα «αυστηρώς απαραίτητα cookies», όπως περιγράφεται παρακάτω). Έχετε το δικαίωμα να μπλοκάρετε, να διαγράψετε, ή να απενεργοποιήσετε αυτές τις τεχνολογίες εάν η συσκευή σας το επιτρέπει. Μπορείτε να αρνηθείτε τα cookies και τις προτιμήσεις για τα cookies οποιαδήποτε στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις σας όταν μπαίνετε σε έναν στον Ιστότοπο, ανατρέχοντας στο πεδίο «Διαχείριση cookies» ή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις για τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

 Web beacons

Τα web beacons (που είναι γνωστά ως internet tags, pixel tags και clear GIFs) είναι συνήθως διαφανείς γραφικές εικόνες που τοποθετούνται σε έναν ιστότοπο ή ηλεκτρονικό μήνυμα. Τα web beacons χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα cookies για την καταμέτρηση των ενεργειών των επισκεπτών στους ιστοτόπους. Μπορεί να χρησιμοποιούμε beacons για να συλλέγουμε πληροφορίες όπως την διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address) του υπολογιστή που έκανε λήψη της σελίδας στην οποία εμφανίζεται το beacon, το URL της σελίδας στην οποία εμφανίζεται το beacon, την ώρα που έγινε η προβολή της σελίδας που περιέχει το beacon, και το είδος του προγράμματος που χρησιμοποιήθηκε για την προβολή της σελίδας.

 Διευθύνσεις Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address) και URL

Μια διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address) είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας που ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούν να προσδιορίζουν και να επικοινωνούν με τις άλλες στο διαδίκτυο. Όταν επισκέπτεστε τους διαδικτυακούς μας τόπους, μπορεί να βλέπουμε τη διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address) της συσκευής που χρησιμοποιείτε για να συνδέεστε στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας ένα web beacon. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να προσδιορίσουμε τη γενική φυσική θέση της συσκευής και να κατανοήσουμε από ποιες γεωγραφικές περιοχές προέρχονται οι επισκέπτες του δικτυακού μας τόπου. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να αλλάξουμε τον τρόπο εμφάνισης των διαδικτυακών μας τόπων για να βελτιώσουμε την επίσκεψή σας. Σε κάθε περίπτωση, πριν συλλέξουμε τα ακριβή δεδομένα τοποθεσίας σας για διαφημιστικούς σκοπούς, λαμβάνουμε προηγουμένως την ρητή συγκατάθεσή σας για αυτό.

Ένα URL (ομοιόμορφος εντοπιστής πόρων) είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας ή διεύθυνση για κάθε πόρο στο διαδίκτυο, που στην ουσία είναι η διεύθυνση της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να δούμε σε ποιους διαδικτυακούς τόπους και σελίδες γίνονται επισκέψεις και τον τρόπο που πλοηγείστε στον δικτυακό μας τόπο.

Αναγνωριστικά συσκευής

Τα αναγνωριστικά συσκευής είναι διακριτικοί αριθμοί που σχετίζονται με ένα smartphone ή παρόμοια φορητή συσκευή από την οποία μπορεί να γίνει πρόσβαση στο διαδίκτυο.  Χρησιμοποιούμε τα αναγνωριστικά συσκευής για τους ίδιους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα cookies, όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική.

 

Δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής

 

Το δακτυλικό αποτύπωμα συσκευής είναι ένας τρόπος συνδυασμού ορισμένων χαρακτηριστικών μιας συσκευής, π.χ. το λειτουργικό της σύστημα, ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται, οι ρυθμίσεις γλώσσας και οι διευθύνσεις IP κ.λπ.  Στο βαθμό που χρησιμοποιείται το δακτυλικό αποτύπωμα, το χρησιμοποιούμε για τους ίδιους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα cookies.

 

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Στον Ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε διαφορετικούς τύπους cookies στον Ιστότοπό μας για διάφορους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω. Ορισμένα από αυτά τα cookies τοποθετούνται από εμάς και άλλα από τρίτους (π.χ. πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πάροχοι διαφημίσεων και αναλύσεων κ.λπ.). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες των cookies που χρησιμοποιούνται και καθώς και τα τρίτα μέρη που διαχειρλιζονται τα cookies σε αυτόν τον Ιστότοπο στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ανατρέχοντας στο πεδίο «Διαχείριση cookies».

 

Κατηγορίες Cookies που χρησιμοποιούμε:

 

Απολύτως απαραίτητα cookies.

 

Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του ιστοτόπου, για να επιτρέπονται οι βασικές του λειτουργίες και για να διασφαλίζεται η πλοήγηση σας και για να μπορούμε να διαχειριζόμαστε με ασφάλεια το διαδίκτυο.  Μερικές φορές αναφέρονται ως "απολύτως απαραίτητα" ή "αναγκαία" cookies.  Χωρίς αυτά τα cookies ο ιστότοπος δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, cookies που σας επιτρέπουν να συνδεθείτε σε ασφαλείς περιοχές του Iστοτόπου μας.

 

Λειτουργικά ή Cookies ανάλυσης.

 

Αυτά τα cookies ονομάζονται είτε λειτουργικά είτε αναλυτικά. Χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της λειτουργικότητας, τη βελτίωση και την εξατομίκευση της εμπειρίας περιήγησης και την ανάλυση της επισκεψιμότητας και της χρήσης του ιστότοπου.

Τα cookies ανάλυσης μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να μετράμε τον αριθμό των επισκεπτών και να βλέπουμε πώς οι επισκέπτες κινούνται στον ιστότοπό μας.  Μας βοηθούν να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν στον ιστότοπό μας, μας επιτρέπουν να συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους επισκέπτες του ιστότοπού μας για να τους κατανοήσουμε καλύτερα και να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπού μας, για παράδειγμα, διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες βρίσκουν εύκολα αυτό που αναζητούν. Τα cookies ανάλυσης μάς επιτρέπουν επίσης να δοκιμάζουμε νέο περιεχόμενο, λειτουργίες ή αλληλεπιδράσεις της Ιστοσελίδας, ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε την εμπειρία και την εμφάνιση του ιστοτόπου μας για όλους.

Τα λειτουργικά cookies χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των δυνατοτήτων σας στον ιστότοπό μας. Για παράδειγμα, προκειμένου να σας προσφέρουμε καλύτερη και προσαρμοσμένη εμπειρία χρήσης, να δοκιμάζουμε και να παρέχουμε τον καλύτερο σχεδιασμό, διάταξη και περιεχόμενο του ιστοτόπου και να θυμόμαστε τις επιλογές που έχετε κάνει μεταξύ των επισκέψεών σας.

 

Επιπλέον, ορισμένα cookies τρίτων μερών ενδέχεται να θεωρηθούν απαραίτητα για τη λειτουργία ορισμένων λειτουργιών που είναι ενσωματωμένες στον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies εγκαθίστανται από τα τρίτα μέρη μόνο εάν αλληλεπιδράσετε με ορισμένες λειτουργίες στον ιστότοπο. Σε κάθε περίπτωση, όπου αυτό απαιτηθεί στο σημείο του ιστοτόπου, θα σας ενημερώνουμε προηγουμένως ότι cookies τρίτων μερών θα τοποθετηθούν στη συσκευή σας προκειμένου εφόσον επιθυμείτε να δηλώσετε τη συγκατάθεσή σας για αυτό κάνοντας κλικ στη συγκεκριμένη λειτουργία των cookies. Ενδέχεται, εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, ο ιστότοπος σε κάποιες λειτουργίες του να μην είναι αποτελεσματικός. Αυτά τα cookies δεν μπορούν να διαχειριστούν μέσω της πύλης μας για τη συγκατάθεση σε cookies, αλλά μπορούν να απενεργοποιηθούν και να διαγραφούν μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας, όπως εξηγείται παρακάτω.

 

Παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα cookies με αυτόν τον τρόπο περιλαμβάνουν τη χρήση του YouTube στον ιστότοπο για την προβολή βίντεο, όπου το YouΤube εγκαθιστά cookies στη συσκευή σας μόλις κάνετε κλικ στο βίντεο του YouTube για αναπαραγωγή. Σημειώστε ότι όσον αφορά την αναπαραγωγή βίντεο του YouTube στον ιστότοπό μας, προωθούμε τη χρήση της "ενισχυμένης λειτουργίας απορρήτου" για να αποτρέψουμε τη ρύθμιση των cookies που παρακολουθούν τη συμπεριφορά προβολής στην αποθήκευση πληροφοριών cookies προσωπικής ταυτοποίησης από το YouTube.

 

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιλαμβάνει ορισμένες λειτουργίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το κουμπί «Like» του Facebook, το κουμπί «Tweet» του Twitter, το κουμπί «Share» του LinkedIn και λοιπά. Αυτές οι λειτουργίες μπορεί να συλλέξουν τη διεύθυνση IP σας, ποια σελίδα επισκέπτεστε στον Ιστότοπό μας και μπορεί να εγκαταστήσουν ένα cookies ή να κάνουν χρήση παρόμοιων τεχνολογιών προκειμένου να ολοκληρωθεί σωστά η λειτουργία. Οι λειτουργίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης φιλοξενούνται είτε από έναν τρίτο ή άμεσα στον ιστότοπό μας. Δεν ασκούμε κανέναν έλεγχο σχετικά με τον τρόπο που οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας στοιχεία και η χρήση τους υπόκειται στην πολιτική απορρήτου των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης (μπορείτε να βρείτε τη σχετική πολιτική απορρήτου στον ιστότοπο του κοινωνικού δικτύου ή μέσω της Πύλης Συγκατάθεσης για τα Cookies).

 

Cookies  διαφήμισης.

 

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για τη διαφήμιση των προϊόντων, των εμπορικών σημάτων ή των υπηρεσιών μας, για παράδειγμα, για να σας εμφανίζουν διαφημίσεις που είναι πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας βάσει της διαδικτυακής σας δραστηριότητας (γνωστή και ως εξατομικευμένη διαφήμιση ή διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος) ή για να αποτρέπουν τη συνεχή επανεμφάνιση των ίδιων διαφημίσεων.

 

Τα cookies αυτής της κατηγορίας μας επιτρέπουν να συλλέγουμε πληροφορίες σε όλους τους ιστότοπους που επισκέπτεστε, να καταγράφουμε την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, τις σελίδες που επισκεφτήκατε και τους συνδέσμους που ακολουθήσατε, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαβάσατε σχετικά με τα εμπορικά μας σήματα και τους συνδέσμους που κάνετε κλικ, να παρακολουθούμε τις διαδικτυακές σας δραστηριότητες στον υπολογιστή σας, το κινητό σας τηλέφωνο ή άλλες συσκευές που χρησιμοποιείτε, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών που χρησιμοποιείτε στις ηλεκτρονικές σας συσκευές.

 

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να προσπαθήσουμε να προβλέψουμε ποιες διαφημίσεις για τα προϊόντα μας μπορεί να σας ενδιαφέρουν περισσότερο και για να καταστήσουμε τον ιστότοπό μας και τις διαφημίσεις που εμφανίζονται σε αυτόν ή σε άλλους ιστότοπους πιο σχετικές με τις προτιμήσεις σας.  Εφόσον μας έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να εξατομικεύσουμε το περιεχόμενο των προωθητικών μηνυμάτων που σας αποστέλλουμε.

 

Χρησιμοποιούμε επίσης τα cookies αυτής της κατηγορίας για να σας κατηγοριοποιήσουμε σε μια ομάδα καταναλωτών που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα (π.χ. ηλικία, φύλο, κατηγορία ενδιαφερόντων) (γνωστή και ως "κοινό"). Γενικά, η διαδικασία αυτή δεν απαιτεί ταυτοποίηση, παρά μόνο ότι κάποιος που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα περιήγησής έδειξε ενδιαφέρον για ένα προϊόν. Ενδέχεται να προσθέσουμε και άλλες πληροφορίες, όπως πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό περιήγησής σας.

 

Χρησιμοποιώντας cookies διαφήμισης, μπορούμε:

 

  • να πληροφορηθούμε για τις καταναλωτικές τάσεις, συνήθειες ή χαρακτηριστικά από μια ομάδα καταναλωτών που συμπεριφέρονται παρόμοια,

 

  • να σας εμφανίζουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις στον Ιστότοπό μας ή σε άλλους ιστότοπους μας που επισκέπτεστε,

 

  • να βρίσκουμε ιστοτόπους που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα, χαρακτηριστικά ή συμπεριφορές με αυτούς που ήδη ανήκουν στην ομάδα ενδιαφερόντων σας, ώστε να μπορούμε να προσεγγίσουμε περισσότερους δυνητικούς πελάτες, προβάλλοντας σχετικές διαφημίσεις.

 

Συνεργαζόμαστε με τρίτους παρόχους υπηρεσιών (π.χ. Google, Facebook, Amazon κ.λπ.), οι οποίοι ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies, web beacons και άλλες τεχνολογίες αποθήκευσης για τη συλλογή ή τη λήψη πληροφοριών από τον Ιστότοπό μας.  Αυτά τα τρίτα μέρη χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να μας βοηθήσουν με τη διαφήμιση όπως περιγράφεται παραπάνω, συμπεριλαμβανομένης της στόχευσης των διαφημίσεων και της παροχής υπηρεσιών μέτρησης και αναφορών σχετικά με την επιτυχία των διαφημιστικών εκστρατειών μας που εκτελούνται μέσω του Ιστοτόπου μας στο διαδίκτυο.

 

Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies διαφήμισης, θα βλέπετε λιγότερο στοχευμένες διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος, ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βλέπετε καμία διαφήμιση. Ακόμη και αν επιλέξετε να μην λαμβάνετε διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος, θα εξακολουθήσουν να σας εμφανίζονται διαφημίσεις σχετικά με τα προϊόντα ή τα εμπορικά μας σήματα, με βάση το περιεχόμενο του ιστοτόπου που επισκέπτεστε ("διαφημίσεις βάσει πλαισίου").

 

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος και τη διασύνδεση μεταξύ συσκευών, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Δικτυακής Διαφημιστικής Πρωτοβουλίας (Network Advertising Initiative) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/ .

 

Κατά κανόνα, όταν μοιραζόμαστε με τρίτους πληροφορίες σας σχετικά με τη χρήση του Ιστοτόπου μας, δεν διαβιβάζουμε στους τρίτους οποιαδήποτε προσωπικά σας δεδομένα που λαμβάνουμε μέσω των cookies. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου μας.

 

Cookies  απόδοσης.

 

Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να μετράμε την επισκεψιμότητα των χρηστών, ώστε να μπορούμε να μετράμε και να βελτιώνουμε την απόδοση του Ιστότοπού μας. Μας βοηθούν να γνωρίζουμε ποιες σελίδες είναι περισσότερο ή λιγότερο δημοφιλείς και να βλέπουμε πώς κινούνται οι επισκέπτες στον ιστότοπο.  Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και επομένως ανώνυμες. Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, δεν θα γνωρίζουμε πότε έχετε επισκεφθεί τον ιστότοπό μας και δεν θα μπορούμε να παρακολουθούμε την απόδοσή του.

 

Πως μπορείτε να ελέγξετε τα cookies;

Με τη μέθοδο Opt-in: Εγκαθιστούμε cookies στην συσκευή σας, εφόσον προηγουμένως λάβουμε τη συγκατάθεσή σας μέσω του cookies banner που θα εμφανιστεί όταν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τον ιστότοπό μας, ή μέσω της πύλης συγκατάθεσης για τα cookies που είναι συνεχώς διαθέσιμη στον ιστότοπο μας, ή μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας (βλ. παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες). Σημειώστε ότι ορισμένες λειτουργίες που είναι ενσωματωμένες στον ιστότοπο απαιτούν τη ρύθμιση cookies από τρίτα μέρη προκειμένου να λειτουργήσουν. Αυτά τα cookies εγκαθίστανται μόνο όταν αλληλεπιδράτε με ορισμένες λειτουργίες στον Ιστότοπο. Σε κάθε σημείο του Ιστοτόπου μας όπου εγκαθίστανται cookies από τρίτα μέρη, θα σας ενημερώνουμε ότι τα cookies θα τοποθετηθούν στη συσκευή σας από το σχετικό τρίτο μέρος και ότι κάνοντας κλικ στη συγκεκριμένη λειτουργικότητα, δηλώνετε ότι συναινείτε στη εγκατάσταση των cookies από το εν λόγω τρίτο μέρος.

 

Από την Πύλη Συγκατάθεσης για τα cookies: Παρέχουμε ένα εργαλείο στον Ιστότοπό μας που αναφέρεται ως "Πύλη συγκατάθεσης για τα cookies" ή “ Cookie Consent Portal”). Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας για τα cookies (εκτός από τα απολύτως απαραίτητα cookies, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτούνται για τη μετάδοση της επικοινωνίας και την ορθή λειτουργία του ιστότοπου) ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στα κουμπιά της Πύλης Συγκατάθεσης για τα Cookies. Μπορείτε να βρείτε την Πύλη Συγκατάθεσης για τα  Cookies στον Ιστότοπο κάθε φορά που τον επισκέπτεστε- ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις, όπου η λειτουργία της Πύλης Συγκατάθεσης για τα  Cookies δεν είναι διαθέσιμη (π.χ. διακοπή λειτουργίας, σφάλμα, δεν επιτρέπεται Javascript κ.λπ.). Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις των cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας, όπως αναλύεται ακολούθως.

 

Από το πρόγραμμα περιήγησής σας: Η πλειονότητα των προγραμμάτων περιήγησης αποδέχονται τα cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης προκειμένου να αρνείται αρνηθείτε νέα cookies, να απενεργοποιείτε αυτά που έχουν εγκατασταθεί ή απλώς να ενημερώνεστε όταν αποστέλλονται νέα cookies στη συσκευή σας. Για να συμβεί αυτό, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας (συνήθως βρίσκονται στα μενού «Βοήθεια», «Εργαλεία» ή «Επεξεργασία»). Επιπλέον, ορισμένα τρίτα μέρη μπορεί να διαθέτουν πρόσθετα προγράμματα περιήγησης opt-out που μπορείτε να ενεργοποιήσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας, για παράδειγμα, δείτε το πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης της Google σχετικά με το Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ .

 

Από το κινητό σας τηλέφωνο: Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τα Cookies, για να επιλέξετε ή να εξαιρεθείτε από τη λήψη εξατομικευμένης διαφήμισης βάσει ενδιαφέροντος, μέσα στο κινητό σας τηλέφωνο ή παρόμοια συσκευή συνήθως στο μενού "Ρύθμιση". (Για παράδειγμα, στο iOS: επισκεφθείτε το μενού Ρυθμίσεις - Απόρρητο - Διαφήμιση - Περιορισμός παρακολούθησης διαφημίσεων. Αντίστοιχα, στο Android: επισκεφθείτε την επιλογή Ρυθμίσεις - Google - Διαφημίσεις - Αποχώρηση από διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος).

 

Λάβετε υπόψη ότι, οι επιλογές που περιγράφονται παραπάνω θα ισχύουν μόνο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης ή για τη συσκευή από την οποία επιλέγετε να εξαιρεθείτε, και επομένως θα πρέπει να εξαιρεθείτε ξεχωριστά από όλα τα προγράμματα περιήγησης και τις συσκευές σας. Επιπλέον, η απενεργοποίηση ενός cookie ή μιας κατηγορίας cookies δεν διαγράφει το cookie από τη συσκευή σας- θα πρέπει να το κάνετε αυτό μόνοι σας στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Σημειώστε ότι αν αποφασίσετε να διαγράψετε όλα τα cookies, θα διαγραφoύν και οι επιλογές σας σχετικά με τα cookies τα οποία εξαιρέσατε, συνεπώς θα πρέπει να επιλέξετε ξανά την εξαίρεσή σας αν εξακολουθείτε να μην θέλετε να εγκαταστήσετε ορισμένες κατηγορίες cookies. Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι, εάν αρνηθείτε ή απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του ιστοτόπου μπορεί να χαθούν.

 

Μπορείτε να επισκεφθείτε τις σελίδες http://www.attacat.co.uk/resources/cookies/how-to-ban ή τον ιστότοπο του ΝΑΙ https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/what-are-my-options  για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των cookies.

 

Πόσο διαρκούν τα cookies; 

Τα cookies που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα μας διαρκούν το πολύ 13 μήνες. Τα cookies περιόδου λειτουργίας λήγουν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της περιόδου περιήγησής σας στον ιστότοπό μας.

 

Αλλαγές στη χρήση των cookies

 

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη χρήση των cookies για αυτόν τον Ιστότοπο θα δημοσιεύονται στην Πύλη Συγκατάθεσης για τα cookies. Εάν είναι απαραίτητο, ενδέχεται επίσης να αποτυπώσουμε αυτές τις αλλαγές στην Πολιτική μας για τα cookies και να την ενημερώνουμε κατά καιρούς. Όταν αυτές οι αλλαγές στην Πολιτική μας για τα cookies είναι ουσιώδεις, θα φροντίσουμε να σας ενημερώσουμε ειδικά. Παρακαλούμε να ελέγχετε πάντοτε αν έχετε συμβουλευτεί την τελευταία έκδοση της Πολιτικής cookies που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο.

 

Εάν έχετε τυχόν απορίες σχετικά με την παρούσα δήλωση ή τη χρήση των cookies στον ιστότοπο, επικοινωνήστε μαζί μας στο: PrivacyOffice@rb.com. Μπορείτε επίσης να αποστείλετε επιστολή στη διεύθυνση: RB Global Privacy Office, Turner House, 103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH

Τελευταία Ενημέρωση: [14/07/2022]