Μετάβαση στο περιεχόμενο

Δηλωση Απορρητου

Τελευταία ενημέρωση  2018-07-25

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Καλώς ορίσατε στην Δήλωση Απορρήτου της Reckitt Benckiser Hellas Healthcare AE. Στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου οι λέξεις «εμείς», «εμάς» και «μας» αναφέρονται σε όλες τις εταιρείες του ομίλου Reckitt Benckiser.

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητό σας. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου εξηγεί πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, κοινοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και σεβόμαστε τα δικαιώματα που διαθέτετε σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής, ο “GDPR”), τον Νόμο 4624/2019 που εφαρμόζει τον GDPR στην Ελλάδα, καθώς και κάθε άλλη εφαρμοστέο εθνικό και ενωσιακό κανόνα περί προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ελέγχονται από την Reckitt Benckiser Hellas Healthcare Α.Ε. (μια εταιρεία του ομίλου Reckitt Benckiser που έχει συσταθεί στην Ελλάδα με έδρα στην οδό Τάκη Καβαλιεράτου 7, 145 64 Κηφισιά, Ελλάδα. Όσον αφορά τον εν λόγω ιστότοπο, η Reckitt Benckiser Hellas Healthcare Α.Ε. είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εμάς, τις τοπικές εταιρείες μας, τα εμπορικά μας σήματα και την παρουσία μας στη δικαιοδοσία σας, επισκεφθείτε τον ιστότοπο https://reckitt.com/.

 

Ορισμοί

 

Με τον όρο «Προσωπικά Δεδομένα» νοείται κάθε πληροφορία σχετικά με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο πρόσωπο. Αυτός ο όρος είναι ευρύτερος από τις απλές πληροφορίες προσωπικής ή ιδιωτικής φύσης, και περιλαμβάνει ακόμα πληροφορίες όπως το ονοματεπώνυμό σας, την ημερομηνία γέννησης, και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Με τον όρο «Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα» (σε ορισμένες χώρες αναφέρονται ως «ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες» ή «ειδικές κατηγορίες δεδομένων») νοούνται Προσωπικές Πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ενός προσώπου ή τη συμμετοχή του σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και τα γενετικά δεδομένα ή βιομετρικά δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία μόνο για σκοπούς ταυτοποίησης του εν λόγω προσώπου, δεδομένα σχετικά με την υγεία ή δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός προσώπου. Περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες σχετικά με ποινικά αδικήματα ή ποινικές καταδίκες ενός προσώπου, καθώς και άλλες πληροφορίες που κρίνονται ευαίσθητες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Γρήγορη Παραπομπή

1. Πεδίο Εφαρμογής της Δήλωσης Απορρήτου

2. Θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία

3. Πώς αποκτούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

4. Για ποιους σκοπούς έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

5. Φαρμακοεπαγρύπνηση

6. Σε ποιον έχουμε το δικαίωμα να κοινοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

7. Πώς προστατεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

8. Οι επιλογές σας όσον αφορά την άμεση εμπορική προώθηση

9. Τα δικαιώματά σας

10. Η δυνατότητα καταγγελίας

11. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

12. Προσωπικά Δεδομένα Παιδιών

13. Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες

14. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

15. Επικαιροποίηση της Δήλωσης Απορρήτου

 

1. Πεδίο Εφαρμογής της Δήλωσης Απορρήτου

 

Η Δήλωση Απορρήτου ισχύει για όλες τις Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, κοινοποιούμε ή άλλως επεξεργαζόμαστε μέσω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, εντός και εκτός διαδικτύου, που εμφανίζουν, συνδέουν ή παραπέμπουν στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, για παράδειγμα μέσω:

 του Ιστοτόπου μας·

 των επίσημων σελίδων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης·

 των εκστρατειών εντός και εκτός διαδικτύου· και

 των συζητήσεων ή της αλληλογραφίας με τους αντιπροσώπους μας.

Στο παρόν έγγραφο, θα αναφερόμαστε στις δραστηριότητές μας στο διαδίκτυο ως «Ιστότοπος» και στις δραστηριότητές μας εκτός διαδικτύου ως «Υπηρεσίες».

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι ο Ιστότοπος μας μπορεί να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους σε ιστοτόπους, εφαρμογές, κ.λπ. τρίτων που δεν ελέγχονται από εμάς και που δεν καλύπτονται από την παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Δεν έχουμε ευθύνη για το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες των εν λόγω ιστοτόπων, εφαρμογών, κλπ. τρίτων. Καθώς οι εν λόγω τρίτοι έχουν το δικαίωμα να συλλέγουν τα Προσωπικά σας Δεδομένα, σας συστήνουμε να διαβάζετε τις δηλώσεις απορρήτου αυτών για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από αυτούς.

Ο Ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα, ανατρέξτε επίσης στην Πολιτική για τα Cookies

Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο  ή τις Υπηρεσίες μας, να διαβάζετε επίσης τους Όρους Χρήσης.

 

2. Θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία

 

Ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, η νόμιμη βάση της επεξεργασίας μπορεί να είναι:

(α) Η συγκατάθεσή σας, στις περιπτώσεις για παράδειγμα που επιχειρούμε να προωθήσουμε τα προϊόντα μας,

(β) Η εκτέλεση σύμβασης, π.χ. για να σας παρέχουμε την υπηρεσία που ζητήσατε και να απαντήσουμε σε ερωτήματα, προβληματισμούς και παράπονά, που τυχόν υποβάλλετε,

(γ) Η συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας, όταν η επεξεργασία απαιτείται από το νόμο,

(δ) Το έννομο συμφέρον που επιδιώκουμε, π.χ. για να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες και τις προσδοκίες σας, να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να διασφαλίσουμε ότι ο Ιστότοπος παραμένει ασφαλής.

 

3. Πώς αποκτούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα ;

 

Προσωπικές Πληροφορίες που αποκτούμε απευθείας από εσάς:

Πρώτον, ενδέχεται να αποκτούμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες απευθείας από εσάς, π.χ. όταν εγγράφεστε στα ενημερωτικά μας δελτία, όταν αγοράζετε ένα προϊόν από εμάς, όταν συμπληρώνετε μια έρευνα, όταν υποβάλετε ένα σχόλιο ή αίτημα, όταν δημοσιεύετε κάτι στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν εγγράφεστε για μηνύματα άμεσης εμπορικής προώθησης κ.λπ.

Οι Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο μπορεί να περιλαμβάνουν:

 ονοματεπώνυμο·

 διεύθυνση·

 ηλεκτρονική διεύθυνση·

 όνομα χρήστη·

 αριθμό τηλεφώνου (και ηχογραφήσεις όταν καλείτε στη γραμμή καταναλωτών)·

 ηλικία·

 ημερομηνία γέννησης·

 φύλο·

 αγορά προϊόντος και πληροφορίες χρήσης·

 πληροφορίες νοικοκυριού·

 πληροφορίες, σχόλια ή περιεχόμενο που παρέχετε σχετικά με τις προτιμήσεις εμπορικής προώθησης·

 δημογραφικές πληροφορίες· ή

 άλλα Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχετε απευθείας οικειοθελώς.

 

Προσωπικά Δεδομένα  που συλλέγονται αυτόματα:

Δεύτερον, ορισμένα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορεί να συλλέγονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μας, όπως πληροφορίες που συλλέγονται από cookies και άλλες τεχνολογίες (όπως διαδικτυακά εργαλεία ανάλυσης και pixel tags) στον Ιστότοπο μας. Ανατρέξτε επίσης στην Πολιτική για τα Cookies για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα Cookies και άλλα αυτοματοποιημένα μέσα συλλογής δεδομένων.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο μπορεί να περιλαμβάνουν:

 πληροφορίες σχετικά με την (κινητή) συσκευή ή το είδος του προγράμματος περιήγησής σας·

 πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας, όπως στοιχεία για τις ιστοσελίδες που προβάλατε, τα διαφημιστικά πλαίσια και τους υπερσυνδέσμους στους οποίους κάνατε κλικ, κ.λπ.·

 εάν έχετε ανοίξει ηλεκτρονικά μηνύματα που απεστάλησαν από εμάς σε εσάς·

· τους ιστοτόπους που επισκεφθήκατε πριν να φτάσετε στον ιστοτόπό μας·

 τη διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address) σας·

 τους υπερσυνδέσμους στους οποίους κάνατε κλικ·

 το όνομα χρήστη σας, την εικόνα προφίλ, το φύλο, τα δίκτυα και άλλες πληροφορίες που επιλέγετε να κοινοποιήσετε όταν χρησιμοποιείτε τους δικτυακούς τόπους τρίτων (για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία «Μου αρέσει» στο Facebook ή τη λειτουργία +1 στο Google+)·

 πληροφορίες που επιλέγετε να κοινοποιήσετε χρησιμοποιώντας εργαλεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης που είναι ενσωματωμένα στον Ιστότοπό μας ή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για πρόσβαση σε ορισμένους δικτυακούς τόπους προϊόντων ή σε εφαρμογές της Reckitt Benckiser Hellas Healthcare S.A.·

Προσωπικά Δεδομένα που αποκτούμε από άλλες πηγές:

Τέλος, έχουμε το δικαίωμα να συλλέγουμε Προσωπικά σας Δεδομένα και από άλλες πηγές. Αυτές οι άλλες πηγές μπορεί να περιλαμβάνουν:

 έμπιστους εμπορικούς συνεργάτες μας·

 δικτυακούς τόπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης·

 οργανισμούς/φορείς ερευνών καταναλωτών·

 μεσάζοντες που διευκολύνουν τη φορητότητα δεδομένων· και

 άλλα μέλη του ομίλου μας.

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο μπορεί να περιλαμβάνουν τα ενδιαφέροντά σας, δεδομένα ερευνών καταναλωτών και αγοράς, αγοραστική συμπεριφορά, δεδομένα που είναι διαθέσιμα στο κοινό ή δραστηριότητες, όπως ιστολόγια, βίντεο, δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο και περιεχόμενο που παράγεται από τον χρήστη.

 

4. Για ποιους σκοπούς έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

 

Έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους παρακάτω επιχειρηματικούς σκοπούς μας:

 για να καθιστούμε δυνατή τη συμμετοχή σας σε προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς, έρευνες και δημοσκοπήσεις·

 για να καθιστούμε δυνατό για σας να κοινοποιούνται πληροφορίες και ιδέες στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα φόρουμ, στα ιστολόγια και σε άλλες πλατφόρμες επικοινωνίας, να συμμετέχετε στις κοινοποιήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ·

 να κατανοούμε καλύτερα τις ανάγκες σας, προκειμένου να σας παρέχουμε πιο σχετικές πληροφορίες, να αναλύουμε και να αξιολογούμε τις εταιρικές δραστηριότητές μας, να δοκιμάζουμε, να αναπτύσσουμε και να αξιολογούμε νέα προϊόντα, καθώς και να βελτιώνουμε τα υπάρχοντα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να διεξάγουμε έρευνες και ελέγχους αγοράς, να προσδιορίζουμε τις τάσεις των χρηστών και να εξετάζουμε την αποτελεσματικότητα των εκστρατειών εμπορικής προώθησης αλλά και τον βαθμό ικανοποίησης των πελατών μας·

 για τη διαχείριση του Ιστοτόπου μας, και την προσαρμογή της εμπειρίας και του περιεχόμενου του ιστοτόπου σύμφωνα με παλαιότερες δραστηριότητές σας στον Ιστότοπο, προκειμένου να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας·

 για να απαντάμε σε αιτήματα ή ερωτήματα σας·

 για να εντοπίσουμε και να παρακολουθήσουμε αναφορές σχετικά με ανεπιθύμητες ενέργειες/ανεπιθύμητα συμβάντα ή/και ποιοτικά παράπονα, καθώς και για άλλους σκοπούς στο πλαίσιο  φαρμακοεπαγρύπνησης, που σχετίζονται με τους κινδύνους των φαρμάκων όσον αφορά την υγεία των ασθενών ή τη δημόσια υγεία ·

 για τη συμμόρφωση μας με τις έννομες υποχρεώσεις μας, όταν η επεξεργασία απαιτείται από το νόμο,.

Ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, η νόμιμη βάση της επεξεργασίας μπορεί να είναι:

 η εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας στο πλαίσιο αγοράς προϊόντων ·

  τα έννομα συμφέροντά μας όσον αφορά την αποτελεσματική παροχή πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων σε σας και την αποτελεσματική και νόμιμη λειτουργία της επιχείρησής μας (σε κάθε περίπτωση εφόσον τα δικαιώματά σας δεν υπερισχύουν των εν λόγω συμφερόντων)·

 η εκπλήρωση νομικών ή κανονιστικών υποχρεώσεων όταν η επεξεργασία απαιτείται από το νόμο · και

 η παροχή της συγκατάθεσής σας, τηρώντας τις νόμιμες προϋποθέσεις για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, όπως για εμπορική προώθηση ή κατά την επεξεργασία με τη ρητή συγκατάθεσή σας στην περίπτωση Ευαίσθητων Προσωπικών Δεδομένων, σχετικά με την υγεία.

Έχουμε το δικαίωμα να δημιουργήσουμε αρχεία ανώνυμων δεδομένων από Προσωπικά Δεδομένα εξαιρώντας πληροφορίες (όπως το όνομά σας) που καθιστούν τα δεδομένα προσωπικά ταυτοποιήσιμα για σας. Χρησιμοποιούμε τα εν λόγω ανώνυμα δεδομένα για την ανάλυση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε τα εν λόγω ανώνυμα δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό και να κοινοποιούμε ανώνυμα δεδομένα σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ερευνητικών εταίρων, σύμφωνα με τη διακριτική μας ευχέρεια.

 

 

5. Φαρμακοεπαγρύπνηση

Η Εταιρείας μας ως Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) οφείλει να διαθέτει σύστημα για τη συλλογή, συγκέντρωση και αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με ύποπτα ανεπιθύμητα συμβάντα, ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτά καταγράφονται, εξετάζονται, αναφέρονται και αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο φαρμακοεπαγρύπνησης, η Εταιρείας μας δύναται να συλλέξει πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με:

a.       το προϊόν, όπως περιεκτικότητα, συσκευασία, αριθμός παρτίδας και ημερομηνία λήξης, ή τη δραστική ουσία,

b.      τον αναφέροντα, δηλαδή το πρόσωπο που αναφέρει το ανεπιθύμητο συμβάν/ανεπιθύμητη ενέργεια, όπως προσόντα/ιδιότητα (π.χ. ιατρός, φαρμακοποιός, άλλος επαγγελματίας του τομέα της υγείας, ασθενής ή καταναλωτής), όνομα ή αρχικά και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου ή/και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς παρακολούθησης του συμβάντος. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι όλα τα μέρη που παρέχουν/ζητούν πληροφορίες για την υπόθεση/το συμβάν πρέπει να είναι ταυτοποιήσιμα, όχι μόνο ο αρχικός αναφέρων. Σε περιπτώσεις αναφοράς συμβάντος μέσω διαδικτύου ή ψηφιακών μέσων ενημέρωσης, η ταυτοποίηση του καταγγέλλοντος συνίσταται στην ύπαρξη πραγματικού προσώπου και στην επαλήθευση των στοιχείων επικοινωνίας του καταγγέλλοντος.

c.       το συμβάν, δηλαδή το ανεπιθύμητο συμβάν/ την ανεπιθύμητη αντίδραση και ειδικότερα συμπτώματα και ημερομηνία εμφάνισης.

d.      τoν ασθενή, δηλαδή το άτομο που βίωσε το συμβάν, όπως αρχικά, φύλο, ηλικία ή ημερομηνία γέννησης.

Στο πλαίσιο παρακολούθησης του συμβάντος, η Εταιρεία μας μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.

 

 

6. Σε ποιον ενδέχεται να κοινοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

 

Κοινοποίηση εντός του Ομίλου

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορεί να κοινοποιούνται μεταξύ των διαφορετικών εταιριών και των εμπορικών σημάτων του ομίλου μας, για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Όπως αναφέραμε παραπάνω, η παρούσα Δήλωση Απορρήτου ισχύει για τη χρήση των Προσωπικών Πληροφοριών σας από όλες αυτές τις εταιρείες και τα εμπορικά σήματα.

 

Κοινοποίηση σε Τρίτους παρόχους υπηρεσιών

Ενδέχεται να κοινοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε έμπιστους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που εργάζονται για λογαριασμό μας, όπως εταιρείες εμπορικής προώθησης, εταιρείες ερευνών αγοράς, συνεργάτες παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, παρόχους λογισμικού, φιλοξενίας δεδομένων και άλλων υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφορικής (ΙΤ), εμπόρους που πωλούν προϊόντα της RB, τηλεφωνικά κέντρα, υπεύθυνους επεξεργασίας πληρωμών, κ.λπ. Οι εν λόγω τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για την παροχή των υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από εμάς ή για άλλο λόγο σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

 

Κοινοποίηση σε Άλλους έμπιστους τρίτους

Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε άλλους έμπιστους τρίτους, όπως τους εμπορικούς μας συνεργάτες, τους διαφημιστές μας (όπου έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε), και να ανταλλάξουμε δεδομένα, ώστε να μπορούμε να σας προσφέρουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης πιο σχετικής διαφήμισης για προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μετά τη λήψη της συγκατάθεσής σας, οι εν λόγω τρίτοι ενδέχεται να ρυθμίζουν και να έχουν πρόσβαση στα δικά τους cookies, web beacons και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης στη συσκευή σας προκειμένου να παρουσιάζουν εξατομικευμένο περιεχόμενο και διαφημίσεις σε εσάς όταν επισκέπτεστε τους ιστοτόπους της RB.

Οι ιστότοποι ή/και οι εφαρμογές μας μπορεί επίσης να σας επιτρέπουν να συνδέεστε χρησιμοποιώντας ένα κοινωνικό δίκτυο ή άλλον λογαριασμό τρίτου. Ένα παράδειγμα σύνδεσης τρίτου είναι η «Σύνδεση με το Facebook». Η σύνδεση σε έναν από τους δικτυακούς τόπους μας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλον λογαριασμό τρίτου μπορεί να μας επιτρέπει να συλλέγουμε πληροφορίες για τις οποίες μας δίνετε την άδεια να έχουμε πρόσβαση από το εν λόγω μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή τρίτο. Η λειτουργία σύνδεσης μπορεί επίσης να διαβιβάζει πληροφορίες στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή τρίτο, όπως το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, για την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας. Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή ο τρίτος ενδέχεται επίσης να συλλέγει αυτόματα πληροφορίες, όπως η διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address), πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και τη συσκευή σας, καθώς και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε στον δικτυακό μας τόπο. Η λειτουργία σύνδεσης μπορεί επίσης να τοποθετεί και να διαβάζει cookies από τον εν λόγω τρίτο που μπορεί να περιέχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας που σας έχει αναθέσει το μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή άλλος τρίτος. Η λειτουργία, και η χρήση της σύνδεσης διέπεται από τη δήλωση απορρήτου και τους όρους του μέρους που παρείχε τη λειτουργία σύνδεσης, παρά από την παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

Κοινοποίηση σε αρμόδιες αρχές

Στο πλαίσιο φαρμακοεπαγρύπνησης, τα Προσωπικά σας Δεδομένα δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Εξαγορές

Εάν άλλη εταιρεία εξαγοράσει (μέρος ή) την εταιρεία μας, την επιχείρηση ή τα περιουσιακά μας στοιχεία, η εν λόγω εταιρεία ενδέχεται να εξαγοράσει όλα ή μέρος των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέχθηκαν από εμάς και θα αποκτήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όσον αφορά τα Προσωπικά σας Δεδομένα όπως περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Στην απίθανη περίπτωση αδυναμίας εξόφλησης χρεών, πτώχευσης ή εκκαθάρισης περιουσιακών στοιχείων, τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορεί επίσης να διαβιβαστούν σαν περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης, ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Απαραίτητες κοινοποιήσεις

Ενδέχεται να κοινοποιούμε τα  Προσωπικές σας Πληροφορίες εάν πιστεύουμε καλή τη πίστει ότι η εν λόγω κοινοποίηση είναι απαραίτητη ή συνετή με βάση τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:

 

 αναφορικά με τυχόν νομική έρευνα·

 για τη συμμόρφωση με σχετική νομοθεσία ή για ανταπόκριση σε δικαστικές εντολές, κλήσεις ή εντάλματα που εκδίδονται προς εμάς·

 για την προστασία ή την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας· ή

 για έρευνα ή συνδρομή στην πρόληψη παραβίασης ή ενδεχόμενης παραβίασης της νομοθεσίας, της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου ή ισχυόντων Όρων Χρήσης.

 

 

7. Πώς προστατεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

 

Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που δείχνετε σε μας.

Έχουμε θεσπίσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση ή πρόσβαση και έναντι άλλων παράνομων τρόπων επεξεργασίας.

Όταν συλλέγετε ή διαβιβάζετε Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα, χρησιμοποιούμε διάφορες πρόσθετες τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας για να συμβάλουμε στην προστασία αυτών των πληροφοριών.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχετε αποθηκεύονται σε υπολογιστικά συστήματα που βρίσκονται σε ελεγχόμενες εγκαταστάσεις στις οποίες έχει πρόσβαση περιορισμένος αριθμός προσώπων που πρέπει να γνωρίζουν, προκειμένου να εκτελέσουν τις εργασίες τους και τυχόν υπηρεσίες για τις οποίες υποβάλετε αίτημα.

Όταν επεξεργαζόμαστε πολύ εμπιστευτικές πληροφορίες στο διαδίκτυο, τις προστατεύουμε μέσω της χρήσης κρυπτογράφησης.

 

8. Οι επιλογές σας όσον αφορά την άμεση εμπορική προώθηση.

 

Ενδέχεται ανά διαστήματα να σας αποστέλλουμε δωρεάν ενημερωτικά δελτία, έρευνες και άλλο διαφημιστικό υλικό σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας που πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμο για σας, εφόσον προηγουμένως έχετε συναινέσει να λαμβάνετε τα εν λόγω μηνύματα μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή άλλων ηλεκτρονικών πλατφορμών (όπου απαιτείται η εν λόγω συγκατάθεση σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία σας). Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον τέτοια μηνύματα, θα έχετε πάντα την ευκαιρία ανάκλησης της συγκατάθεσής σας ακολουθώντας τις οδηγίες για την κατάργηση εγγραφής που παρέχονται σε κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα άμεσης εμπορικής προώθησης ή επικοινωνώντας άμεσα μαζί μας (ανατρέξτε στα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα «πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας» παρακάτω). Όπου επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να σας αποστέλλουμε μηνύματα υπηρεσιών επισημαίνοντας επικαιροποιήσεις στη Δήλωση Απορρήτου (ακόμα και όταν έχετε αρνηθεί να λαμβάνετε μηνύματα εμπορικής προώθησης από εμάς).

 

 

9. Τα δικαιώματά σας

 

Όταν επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα βάσει της εφαρμοστέας νομοθεσίας, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε οποιαδήποτε στιγμή. . Πιο συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα:

 να ζητήσετε αντίγραφο των Προσωπικών σας Δεδομένων που έχουμε για σας (Δικαίωμα ενημέρωσης)·

 να ζητήσετε να επικαιροποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε για σας, ή να διορθώσουμε τυχόν Προσωπικά Δεδομένα που πιστεύετε ότι είναι εσφαλμένες ή ανακριβείς (Δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης)·

 να ζητήσετε να διαγράψουμε Προσωπικά Δεδομένα που έχουμε για σας, ή να περιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σας (το Δικαίωμα διαγραφής ή «δικαίωμα στη λήθη»)·

 να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων (στον βαθμό που η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση)·

 να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας (Δικαίωμα εναντίωσης)· ή

 να ζητήσετε τα προσωπικά δεδομένα σας να διαβιβαστούν σε σας ή σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (το δικαίωμα στην «φορητότητα των δεδομένων»).

Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μέσω αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τον κατακερματισμό και την προσαρμογή των δεδομένων ώστε να μπορούμε να αντιστοιχούμε τις επικοινωνίες μας και τα προϊόντα μας στις ανάγκες που θεωρούμε ότι έχετε. Ανάλογα με τη θέση σας, μπορεί να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μην υπόκεισθε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Για περαιτέρω πληροφορίες, την υποβολή ερωτήσεων αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας παρακαλούμε να υποβάλλετε το αίτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: rbhealthcare.gr@reckittbenckiser.com.

Η Εταιρεία θα απαντήσει στο αίτημά σας το συντομότερο δυνατόν εγγράφως και σε κάθε περίπτωση εντός των προθεσμιών που τίθενται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και το είδος του αιτήματος. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που αναφέρονται στην ενότητα «πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας» παρακάτω.

 

10. Η δυνατότητα καταγγελίας

 

Εάν δεν είστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) στη διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523, Αθήνα, τηλ.: 2106475600, email: complaints@dpa.gr.

 

11. Για πόσο καιρό διατηρούμε  τα Προσωπικά σας Δεδομένα

 

Θα διατηρήσουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου ή όσο απαιτείται για τη συμμόρφωση μας με την εφαρμοστέα νομοθεσία καθώς και με την εταιρική πολιτική διατήρησης δεδομένων και τις προβλεπόμενες προθεσμίες παραγραφής.

Ειδικότερα, τα Προσωπικά σας Δεδομένα και τα έγγραφα φαρμακοεπαγρύπνησης φυλάσσονται από εμάς για όσο χρόνο ισχύει η άδεια κυκλοφορίας του εκάστοτε φαρμακευτικού προϊόντος και τουλάχιστον επί δέκα (10) χρόνια μετά τη λήξη αυτής. Ωστόσο, τα έγγραφα αυτά δύνανται να φυλάσσονται για μεγαλύτερη χρονική περίοδο εάν αυτό απαιτείται από τη ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία.

Όταν τα Προσωπικά σας Δεδομένα υφίστανται επεξεργασία:

  για την εκτέλεση της σύμβασής σας με μας, διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα το χρονικό διάστημα ισχύος της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης και για όσο χρόνο απαιτείται εκ του νόμου για την υποστήριξη των νόμιμων δικαιωμάτων και αξιώσεών μας·

  για την εκπλήρωση εννόμων υποχρεώσεων που μας δεσμεύουν, διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία· και

  Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε τις Προσωπικές Πληροφορίες, ανάλογα με το είδος τους, έως και 2 χρόνια από την ημερομηνία της τελευταίας αλληλεπίδρασης μαζί σας.

 

12. Προσωπικά Δεδομένα Παιδιών

 

Ο Ιστότοπός μας δεν απευθύνεται σε παιδιά και ζητούμε τα παιδιά κάτω των 16 ετών να μην παρέχουν Προσωπικά Δεδομένα μέσω του Ιστοτόπου μας.

Εάν είστε ο γονιός ή ο νόμιμος κηδεμόνας ενός παιδιού κάτω των 16 ετών που έχει συνδιαλλαγεί μαζί μας, μέσω του ιστοτόπου μας, ή που πιστεύετε ότι έχει παράσχει με άλλο τρόπο Προσωπικά Δεδομένα σε μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ενότητα «πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας» παρακάτω για να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν. Πληροφορίες που παρέχονται οικειοθελώς από παιδιά μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ηλεκτρονικών χώρων συζήτησης, συνομιλιών κ.λπ. μπορεί να χρησιμοποιούνται από άλλους για την παραγωγή μηνυμάτων ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Καλούμε τους γονείς και τους νόμιμους κηδεμόνες να ενημερώνουν τα παιδιά τους σχετικά με το πώς να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο με ασφαλή και υπεύθυνο τρόπο.

 

13. Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες

 

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορεί να διαβιβάζονται και να υφίστανται επεξεργασία σε τρίτες χώρες όπου η νομοθεσία που διέπει την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να είναι λιγότερο αυστηρή από τη νομοθεσία στη χώρα σας (συμπεριλαμβανομένων δικαιοδοσιών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου).

Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου απαιτείται από την τοπική νομοθεσία θα διασφαλίζουμε ότι έχουν θεσπιστεί επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Ανάλογα με την τοποθεσία του νομικού προσώπου της RB που εξάγει τα Προσωπικά Δεδομένα, αυτή η επαρκής εγγύηση μπορεί να είναι τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπου είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε, περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις εν λόγω διαβιβάσεις και αντίγραφα αυτών των συμφωνιών διατίθενται από εμάς κατόπιν αιτήματος.

 

14. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

 

Δεχόμαστε με χαρά τις παρατηρήσεις σας. Εάν έχετε τυχόν σχόλια, ερωτήσεις ή καταγγελίες σχετικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου ή την επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών, ή θέλετε να ασκήσετε ένα από τα δικαιώματα που ορίζονται στην ενότητα «τα δικαιώματά σας» παραπάνω που ισχύουν στην τοποθεσία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο PrivacyOffice@rb.com.

Μπορείτε επίσης να αποστείλετε επιστολή στη διεύθυνση:

Reckitt Benckiser Hellas Healthcare AE

Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ. Καβαλιεράτου 7, Τ.Κ. 14564 Κηφισιά Αττικής, Ελλάδα

Τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών: 210 8127253

Email: PrivacyOffice@rb.com

15. Επικαιροποίηση της Δήλωσης Απορρήτου

 

Τελευταία τροποποίηση της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου πραγματοποιήθηκε στις 27/07/2022. Το παρόν έγγραφο είναι μια δήλωση προς εσάς και όχι μια σύμβαση μεταξύ μας. Έχουμε το δικαίωμα κατά διαστήματα να την τροποποιούμε ή να τη επικαιροποιούμε. Όταν κάνουμε αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, θα ενημερώσουμε την ημερομηνία αναθεώρησης στο πάνω μέρος της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου. Όπου οι εν λόγω αλλαγές είναι ουσιώδεις, θα λάβουμε μέτρα για να σας ενημερώσουμε. Η νέα τροποποιημένη ή επικαιροποιημένη Δήλωση Απορρήτου θα ισχύει από την ημερομηνία αναθεώρησης. Βεβαιωθείτε πάντα ότι έχετε διαβάσει την πιο πρόσφατη έκδοση της Δήλωσης Απορρήτου.

 

KG LAW FIRM REF. NUM.: 4.892.071