Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Τελευταία ενημέρωση 2018-07-25

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

 

Αυτοί οι όροι χρήσης και προϋποθέσεις (οι «Όροι») αποτελούν τους όρους με βάση τους οποίους παρέχονται οι υπηρεσίες αυτού του  ιστότοπου https://www.nurofen.gr (ο «Ιστότοπος») διατίθεται σε εσάς («εσάς»/«σας»). Με την πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο αποδέχεστε και συμφωνείτε να τηρείτε τους παρόντες Όρους. Καλείστε να τους διαβάσετε προσεκτικά και να προβείτε σε χρήση των υπηρεσιών του Ιστότοπου μόνο εφόσον τους αποδέχεστε στην ολότητά τους, χωρίς περιορισμούς ή επιφυλάξεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, μη χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

 

Κάντε κλικ στις επικεφαλίδες παρακάτω για να απευθείας μετάβαση σε περισσότερες πληροφορίες για κάθε τομέα:

 1. Πληροφορίες σχετικά με εμάς

2. Ερωτήσεις ή καταγγελίες

3. Τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και άλλα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

4. Γενική Πληροφόρηση / Άλλα εμπορικά σήματα και ιστότοποι του ομίλου Reckitt Benckiser

5. Αγορές

6. Σύνδεσμοι από τον Δικτυακό μας Τόπο

7. Η χρήση του Ιστοτόπου από εσάς

8. Περιεχόμενο που αναφορτώνεται από χρήστες

9. Οι νομικές υποχρεώσεις σας- Αποζημίωση

10. Αξιοπιστία των πληροφοριών που δημοσιεύονται

11. Αναστολή της λειτουργίας ή απόσυρση του Ιστοτόπου

12. Η ευθύνη μας εάν είστε καταναλωτής

13. Η ευθύνη μας εάν είστε επιχείρηση

14. Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και προστασία απορρήτου

15. Τροποποίηση Όρων και Προϋποθέσεων

16. Άλλοι όροι που ισχύουν για εσάς

17. Γενικές πληροφορίες

18. Εφαρμοστέο δίκαιο και περιοχή δικαιοδοσίας

 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

 

1.1 Είμαστε η εταιρεία Reckitt Benckiser Hellas Healthcare A.E. («η Εταιρεία μας» «εμείς»/ «εμάς»/ «μας»), μια εταιρεία του ομίλου Reckitt Benckiser που έχει συσταθεί στην Ελλάδα με έδρα στην οδό Τάκη Καβαλιεράτου 7,145 64 Κηφισιά, Ελλάδα.

 

2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ή ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

2.1 Εάν έχετε ερωτήσεις, καταγγελίες ή σχόλια για αυτόν τον Ιστότοπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο +30 210 8127253. Ο εταιρικός μας ιστότοπος στο https://www.reckitt.com/ περιέχει μια λίστα με τις τοπικές εταιρείες και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

 

3. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

3.1 Η χρήση του Ιστοτόπου και των περιεχομένων του δεν χορηγεί κανένα δικαίωμα σε εσάς όσον αφορά τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή συναφή δικαιώματα, όπως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, βιομηχανικής ιδιοκτησίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα επί σχεδίων, επί εμπορικών επωνυμιών, βάσεων δεδομένων και συγγενικά δικαιώματα, καθώς και δικαιώματα τεχνογνωσίας («Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας»), που σχετίζονται με τον Ιστότοπο. Όλα τα κείμενα, οι διεπαφές χρήστη, οι οπτικές διεπαφές, τα γραφικά, οι απεικονίσεις, οι φωτογραφίες, τα βιομηχανικά σήματα, τα λογότυπα, ο κώδικας του υπολογιστή και άλλο σχετικό υλικό (συνολικά, «Περιεχόμενο») συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του σχεδιασμού, της διαρρύθμισης, της δομής, της επιλογής, του συντονισμού, της έκφρασης, καθώς και της «μορφής και του περιεχόμενου» του Περιεχομένου, που περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς ή έχουν εκδοθεί άδειες σε εμάς από τρίτους δικαιοπάροχους. Με την επιφύλαξη όλων αυτών των δικαιωμάτων.

 3.2 Τίποτα στους Όρους δε συνιστά διαβίβαση Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας από εμάς σε εσάς ή σε τρίτο.

 3.3 Δεν έχετε το δικαίωμα αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, λήψης, δημοσίευσης, εκπομπής, καταγραφής, μετάδοσης, εμπορικής εκμετάλλευσης, επεξεργασίας, επικοινωνίας στο κοινό ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο του Περιεχομένου, των υπηρεσιών, των ιστοσελίδων ή υλικού στον Ιστότοπο ή στον κώδικα υπολογιστή στοιχείων που συνθέτουν τον Ιστότοπο πέρα από τον σκοπό της προσωπικής χρήσης σας. Επίσης, δεν έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε καμία αυτόματη ή χειροκίνητη συσκευή, πρόγραμμα, αλγόριθμο ή μεθοδολογία, ή παρόμοια επεξεργασία σε κάποιο τμήμα του Ιστοτόπου ή του Περιεχομένου. Με την επιφύλαξη των παραπάνω, μπορείτε να κάνετε λήψη επουσιωδών αποσπασμάτων αυτού του Περιεχομένου στον σκληρό σας δίσκο για τον σκοπό προβολής του εφόσον δεν δημιουργείται πάνω από ένα αντίγραφο των πληροφοριών.

 3.4 Οποιαδήποτε χρήση πέρα από την επιτρεπόμενη σύμφωνα με τη ρήτρα 3 μπορεί να γίνει μόνο εάν ληφθεί προηγουμένως γραπτή άδεια.

 3.5 Δεν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε επωνυμία, λογότυπο ή σήμα σε περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία δεν έχουμε λάβει άδεια να το κάνουμε, και δεν θα παρέχουμε ή δεν θα προτείνουμε την παροχή προϊόντων ή/και υπηρεσιών που φέρουν επωνυμία, λογότυπο ή σήμα σε μια περιοχή στην οποία δεν έχουμε λάβει άδεια να το κάνουμε.

 

4. ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ / ΑΛΛOI ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ KAI ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ RECKITT BENCKISER

 4.1 Προϊόντα ή υπηρεσίες που καθιστούμε διαθέσιμες σε εσάς στους ιστοτόπους ή μέσω άλλων ιστοτόπων του ομίλου Reckitt Benckiser ή ιστοτόπων εμπορικών μας σημάτων (που αναφέρονται παρακάτω ως «Ιστότοποι Εμπορικών Σημάτων») υπόκεινται σε επιπλέον όρους και προϋποθέσεις, για τους οποίους θα ενημερωθείτε όταν επισκεφθείτε τους σχετικούς Ιστοτόπους Εμπορικών Σημάτων.

 

4.2 Ο παρών Ιστότοπος και οι Ιστότοποι Εμπορικών Σημάτων που έχουν σχεδιαστεί για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα υγειονομικής περίθαλψης ή φάρμακα που έχουν λάβει άδεια δεν προορίζονται για την παροχή ιατρικών συμβουλών ή οδηγιών χρήσης αλλά περιέχουν πληροφορίες που προορίζονται  γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας. Συμβουλευτείτε πάντα τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας για συμβουλές αναφορικά με θεραπευτική αγωγή για κάθε ατομική περίπτωση και ανάγκη.

 

5. ΑΓΟΡΕΣ

 5.1 Τίποτα στον Ιστότοπο ή σε Ιστότοπο Εμπορικού Σήματος δεν αποτελεί προσφορά αγοράς ή πώλησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών στην Ελλάδα, καθώς ο Ιστότοπος παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Όλες οι λεπτομέρειες, περιγραφές, καθώς και άλλες πληροφορίες, προϊόντων ή/και υπηρεσιών που εμφανίζονται στον Ιστότοπο ή σε Ιστότοπο Εμπορικών Σημάτων είναι μόνο γενικής φύσεως. Δεν εγγυόμαστε ότι κάθε προϊόν ή/και υπηρεσία που εμφανίζεται στον Ιστότοπο ή Ιστότοπο Εμπορικών Σημάτων είναι ή θα είναι διαθέσιμο στην τοποθεσία και στη στιγμή που επιθυμείτε να αγοράσετε το εν λόγω προϊόν ή/και υπηρεσία.

5.2 Οι υποχρεώσεις μας, εάν υπάρχουν, όσον αφορά προϊόντα και υπηρεσίες διέπονται μόνο από τις συμφωνίες σύμφωνα με τις οποίες παρέχονται, και τίποτα στον εν λόγω Ιστότοπο δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι διαφοροποιεί τις εν λόγω συμφωνίες.

 

6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΣ ΤΟΠΟ

6.1 Μπορεί να παρέχουμε συνδέσμους σε άλλους ιστοτόπους κατά διαστήματα. Οι εν λόγω σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για εύκολη παραπομπή και δική σας διευκόλυνση. Δεν ελέγχουμε τους εν λόγω ιστοτόπους τρίτων και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους. Η συμπερίληψη συνδέσμων δεν συνεπάγεται την έγκριση του υλικού που περιλαμβάνεται στους εν λόγω ιστοτόπους ή τυχόν σχέση με τους φορείς διαχείρισής τους. Δηλώνετε ότι δεν θα γίνουμε μέρος σε καμία συναλλαγή ή σύμβαση με τρίτο την οποία μπορεί να συνάψετε και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να υποστείτε λόγω της χρήσης αυτών των ιστοτόπων. Συμφωνείτε ότι δεν θα μας εμπλέξετε σε καμία διαμάχη μεταξύ υμών και του τρίτου.

 

7. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

 7.1 Συμφωνείτε ότι χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο:

 7.1.1 δεν θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να οδηγήσει στην ενθάρρυνση, διευκόλυνση ή πραγματοποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητας/ενέργειας που είναι εγκληματική, δόλια, παράνομη ή απαγορευμένη σύμφωνα με αυτούς τους Όρους·

 7.1.2 δεν θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό πέρα από την προσωπική σας χρήση·

 7.1.3 δεν θα διαφημίσετε ή προωθήσετε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων ή δικά σας, για παράδειγμα μέσω της αποστολής «ανεπιθύμητης» αλληλογραφίας·

 7.1.4 δεν θα μεταφέρετε αρχεία που περιέχουν ιούς, ιούς εξαπόλυσης δούρειου ίππου ή θα συμμετέχετε σε άλλη δραστηριότητα που να είναι επιβλαβής για τον Ιστότοπο·

7.1.5 δεν θα δημιουργήσετε σύνδεσμο στον Ιστότοπο από δικτυακό τόπο τρίτου χωρίς να έχει δοθεί προηγουμένως γραπτή άδεια·

 7.1.6 δεν θα έχετε ή/και δεν θα προσπαθήσετε να έχετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση  σε λογαριασμούς χρηστών που συνδέονται ή σχετίζονται με τον Ιστότοπο ή δεν θα παραβιάσετε ή δεν θα επιχειρήσετε να παραβιάσετε τα μέτρα ασφαλείας του Ιστοτόπου· ή

 7.1.7 δεν θα παρέμβετε στην πρόσβαση, χρήση ή πλοήγηση άλλου ατόμου/χρήστη στον Ιστότοπο .

 7.1.8 δεν θα «ή μεταδίδετε με οποιονδήποτε τρόπο υλικό ή πληροφορίες που δε δικαιούστε να αποκαλύψετε δυνάμει διατάξεων του ιδιωτικού δικαίου ή ιδιωτικών συμφωνιών (π.χ. εμπιστευτικές πληροφορίες) αλλά και με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

7.1.9 δεν θα ενεργείτε κατά τρόπο ώστε να παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας μας ή τρίτων·

7.1.10 δεν θα ενεργείτε κατά τρόπο που προσβάλλει οποιαδήποτε δικαιώματα ή την προσωπικότητα τρίτων και ιδίως κατά τρόπο ώστε να προξενείται βλάβη σε ανήλικο·

7.1.11 δεν θα ενεργήσετε κατά τρόπο ώστε να παραπλανήσετε οποιονδήποτε τρίτο ως προς την προέλευση του Περιεχομένου του Ιστοτόπου ή/και να βλάψετε με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της Εταιρείας μας·

 

7.2 Κάθε πρόσβαση και χρήση του Ιστοτόπου γίνεται με δικό σας ρίσκο και ευθύνη. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το δικό σας λογισμικό προστασίας από ιούς των συσκευών σας που χρησιμοποιείτε για να επισκεφθείτε τον Ιστότοπο.

 7.3 Είστε επίσης υπεύθυνος να διασφαλίζετε ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο έχουν ενημερωθεί για τους εν λόγω Όρους και τους λοιπούς ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις που απαριθμούνται σε αυτούς τους Όρους, και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

 7.4 Έχουμε το δικαίωμα αναστολής, περιορισμού ή λήξης της πρόσβασής σας σε αυτόν τον Ιστότοπο (ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτού) ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση σύμφωνα με τη διακριτική μας ευχέρεια, εάν πιστεύουμε ότι έχετε παραβιάσει τυχόν περιορισμούς που τίθενται σε αυτούς τους Όρους.

  

8. ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

8.1 Επιβεβαιώνετε ότι:

8.1.1 είστε ενήλικοι σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο ή έχετε τη συγκατάθεση του γονιού ή του νόμιμου κηδεμόνα σας·

8.1.2 θα συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς στη χρήση του Ιστοτόπου όπως ορίζονται σε αυτούς τους Όρους.

8.2  συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε από τυχόν οποιαδήποτε αξίωση ή ζημία (συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων/αμοιβών νομικών συμβούλων για τις εν λόγω αξιώσεις ή ζημίες) που υποβάλλονται από τρίτους σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα αναφορικά με ή που προέκυψε από την επιβλαβή, αθέμιτη ή παράνομη χρήση του Ιστοτόπου από εσάς συμπεριλαμβανομένης τυχόν παραβίασης ή υποψίας παραβίασης των παρόντων Όρων ή της παραβίασης οποιασδήποτε νομοθεσίας ή δικαιωμάτων τρίτων.

 

9. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

9.1 Το Περιεχόμενο του Ιστοτόπου  παρέχεται μόνο για γενική ενημέρωση. Δεν προορίζεται για παροχή συμβουλών στις οποίες πρέπει να βασιστείτε ή ως παραίνεση για ενέργεια. Πρέπει να ζητήσετε επαγγελματικές ή ειδικές συμβουλές πριν προβείτε σε, ή να αποφύγετε, τυχόν ενέργειες με βάση το Περιεχόμενο του Ιστοτόπου μας.

9.2 Παρόλο που στόχο έχουμε να διασφαλίσουμε ότι ο Ιστότοπος και το Περιεχόμενό του, είναι σωστό τη στιγμή που το εν λόγω Περιεχόμενο αναφορτώνεται στον Ιστότοπο, υπόκειται σε αλλαγές και, στον βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, δεν κάνουμε δηλώσεις ή δίνουμε εγγυήσεις (είτε ρητά είτε σιωπηρά), ότι οι πληροφορίες στον Ιστότοπο ή το Περιεχόμενό του είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο.

9.3 Όλο το Περιεχόμενο και οι υπηρεσίες στον Ιστότοπο παρέχονται «ως έχουν» και «όπως είναι διαθέσιμες» και, στον βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, χωρίς δηλώσεις ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους.

9.4 Δεν έχουμε υποχρέωση να επικαιροποιούμε τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο.

 

10. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

10.1 Παρόλο που στόχο έχουμε να διασφαλίζουμε ότι ο Ιστότοπος, το Περιεχόμενό του, τυχόν λειτουργίες που προσφέρονται μέσω του Ιστοτόπου και τυχόν πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτόν, δεν περιέχουν λάθη, εμφανίζονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα ή ιούς, λόγω της φύσης του διαδικτύου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε κάτι τέτοιο.

10.2 Δεν εγγυόμαστε ότι ο Ιστότοπος ή τυχόν Περιεχόμενο αυτούθα είναι πάντα διαθέσιμο ή χωρίς διακοπή και πλήρως λειτουργικό. Μπορεί να αναστείλουμε ή να αποσύρουμε, ή να διακόψουμε ή να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα ολόκληρου ή μέρους του Ιστοτόπου μας, με ή χωρίς προειδοποίηση, για επιχειρηματικούς και λειτουργικούς λόγους.

10.3 Η πρόσβαση στον Ιστότοπο μπορεί να ανασταλεί προσωρινά και χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση σφάλματος του συστήματος, συντήρησης ή επιδιόρθωσης ή για εύλογους λόγους που βρίσκονται πέρα από τον έλεγχό μας.

10.4 Ο Ιστότοπος απευθύνεται σε άτομα που κατοικούν στην Ελλάδα. Η πρόσβαση σε ή η χρήση του Ιστοτόπου (συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου του, τυχόν λειτουργιών ή παροχών που διατίθενται μέσω αυτού ή πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτόν) μπορεί να απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία σε ορισμένες χώρες ή δικαιοδοσίες. Είστε υπεύθυνος να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς της χώρας από την οποία έχετε πρόσβαση ή κάνετε χρήση του Ιστοτόπου. Δεν δίνουμε καμιά εγγύηση ότι ο Ιστότοπος (συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου του, τυχόν λειτουργιών ή παροχών που διατίθενται μέσω αυτού ή πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτόν) είναι κατάλληλος για ή διαθέσιμος προς χρήση εκτός της Ελλάδας.

 

11. Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

11.1 Επισημαίνεται ότι παρέχουμε τον Ιστότοπό μας μόνο για εγχώρια και ιδιωτική χρήση. Συμφωνείτε να μη χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπό μας για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς, και ότι δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλεια κέρδους, απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας, διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας, ή απώλεια ευκαιρίας για επιχειρηματική δραστηριότητα.

11.2 Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη προς εσάς για τυχόν παραβίαση αυτών των Όρων που προκαλείται από γεγονός ή περίσταση πέρα από τον έλεγχό μας όπως, μεταξύ άλλων, απεργίες, ανταπεργίες ή άλλες βιομηχανικές διαμάχες, διακοπή συστημάτων ή πρόσβασης σε δίκτυο, ή πλημμύρα, πυρκαγιά, έκρηξη ή ατύχημα.

11.3 Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων διατάξεων, δεν αποκλείουμε ή περιορίζουμε με οποιονδήποτε τρόπο την ευθύνη μας προς εσάς όπου θα ήταν παράνομο να το κάνουμε (για παράδειγμα ευθύνη για θάνατο ή τραυματισμό ατόμου που προκαλείται από αμέλεια ή για απάτη ή δόλια διαστρέβλωση). Οι διατάξεις των Όρων, σε καμία περίπτωση, δεν περιορίζουν τα νόμιμα δικαιώματά μας.

 

12. Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

12.1 Με την επιφύλαξη της διάταξης 12.3 και στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, απαλλασσόμαστε από κάθε ευθύνη (συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης των στελεχών, των διευθυντών, των προϊσταμένων, των μελών, των μετόχων, των εργαζομένων, των εκπροσώπων ή των συμβούλων), είτε προκύπτει από σύμβαση, αδικοπραξία, παραβίαση νόμιμου καθήκοντος ή άλλως, που προκύπτει από ή αναφορικά με την πρόσβαση ή τη χρήση του Ιστοτόπου, ακόμα και εάν ήταν αναμενόμενο, για τα παρακάτω αλλά χωρίς να περιορίζονται αυτά:

12.1.1 απώλειες που προκύπτουν από ανακρίβειες σε πληροφορίες η υλικό εντός του Ιστοτόπου ή που συνδέεται με τον Ιστότοπο·

12.1.2 απώλειες που δεν προκαλούνται από παραβίαση που γίνεται εκ μέρους μας·

12.1.3 απώλειες που προκύπτουν από τη χρήση του Ιστοτόπου από εσάς, ή την εμπιστοσύνη σας στον Ιστότοπο·

12.1.4 απώλειες που προκύπτουν από τη μη διαθεσιμότητα του Ιστοτόπου για οποιονδήποτε λόγο·

12.1.5 απώλειες που προκύπτουν από δηλώσεις εκπροσώπησης ή δηλώσεις που γίνονται στον Ιστότοπο·

12.1.6 απώλειες που προκύπτουν από τεχνικά σφάλματα με τον Ιστότοπο ή τεχνολογικά επιβλαβές υλικό·

12.1.7 επιχειρηματική απώλεια (όπως απώλεια κερδών, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εσόδων, συμβάσεων, προβλεπόμενων αποταμιεύσεων, δεδομένων, καλής θέλησης, φήμης, δαπανών, διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας)· και

12.1.8 έμμεσες ή επακόλουθες απώλειες ή απώλειες που δεν προβλέπονταν ούτε από εσάς και ούτε από εμάς όταν ξεκινήσατε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. 

 

12.2 Στον βαθμό που είναι δυνατόν από την ισχύουσα νομοθεσία, απαλλασσόμαστε από όλες τις σιωπηρές προϋποθέσεις, εγγυήσεις, δηλώσεις  ή άλλους όρους που μπορεί να ισχύουν για τον Ιστότοπό μας ή για Περιεχόμενο σε αυτόν.

 

12.3 Θα μας καλύψετε και θα μας αποζημιώσετε, καθώς και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους προϊσταμένους, τα μέλη, τους εργαζόμενους, τους εκπροσώπους και τους συμβούλους μας για τυχόν απώλειες, δαπάνες, ευθύνες και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων) που συνδέονται ή προκύπτουν από:

 

12.3.1 τη χρήση του Ιστοτόπου ή Ιστοτόπων Εμπορικών Σημάτων (και σχετική χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών)·

12.3.2 την παραβίαση αυτών των Όρων·

12.3.3 την παραβίαση οποιασδήποτε νομοθεσίας ή των δικαιωμάτων τρίτων· ή/και

12.3.4 τη χρήση των στοιχείων σας.

 

12.4 Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων διατάξεων, δεν αποκλείουμε ούτε περιορίζουμε με οποιονδήποτε τρόπο την ευθύνη μας προς εσάς όπου θα ήταν παράνομο να το κάνουμε (για παράδειγμα ευθύνη για θάνατο ή τραυματισμό ατόμου που προκαλείται από αμέλεια ή για απάτη ή δόλια διαστρέβλωση).

 

13. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

 13.1 Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητό σας και να χρησιμοποιούμε μόνο προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή που παρέχετε σε μας, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για την προστασία δεδομένων.

 13.2 Παρακαλούμε διαβάστε τη Δήλωση Απορρήτου που διατίθεται στο https://www.nurofen.gr/dhlwsh-aporrhtou/ και την Πολιτική για τα Cookies που διατίθεται στο https://www.nurofen.gr/politikh-cookies/ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα και συναφή ζητήματα.

 

14. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

 14.1 Αναζητούμε συνεχώς τρόπους να βελτιώσουμε αυτόν τον Ιστότοπο. Για αυτόν τον λόγο, έχουμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ανά πάσα στιγμή τους εν λόγω Όρους. Όλες αυτές οι αλλαγές θα ισχύουν από τη στιγμή που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο. Σιγουρευτείτε ότι ξαναδιαβάζετε και ελέγχετε αυτούς τους Όρους τακτικά καθώς θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί, και ότι πρέπει να τηρείτε, αυτές τις αλλαγές εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μετά τη δημοσίευση τυχόν αλλαγών σε αυτούς τους Όρους.

 

15. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

 15.1 Οι παρόντες Όροι από κοινού με την Πολιτική Απορρήτου https://www.nurofen.gr/dhlwsh-aporrhtou/ που εξηγεί πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά στοιχεία σας από εμάς και ποια είναι τα δικαιώματά σας και με την Πολιτική Cookies https://www.nurofen.gr/politikh-cookies/, που περιλαμβάνει πληροφορίες για τα cookies στον Ιστότοπό μας, καθώς και με οποιουσδήποτε άλλους κανόνες στους οποίους αυτοί παραπέμπουν ή οι οποίοι βρίσκονται στον Ιστότοπο, αποτελούν τη συνολική, τελική και αποκλειστική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και εμάς όσον αφορά τη χρήση του Ιστοτόπου. Καμία δήλωση (είτε προφορική είτε γραπτή), που δεν εμπεριέχεται σε αυτούς τους Όρους (όπως επικαιροποιούνται κατά διαστήματα), δεν θα είναι δεσμευτική ούτε για εσάς ούτε για εμάς. Η Εταιρεία μας δύναται να εκχωρήσει το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης σε θυγατρική, συνδεδεμένη ή διάδοχο εταιρεία στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων της χωρίς τη συγκατάθεση σας. Συμφωνείτε ότι δεν δημιουργείται σχέση εκπροσώπου – εκπροσωπούμενου, αντιπροσώπου – αντιπροσωπευόμενου, σχέση συνεργασίας ή σύμπραξης οποιασδήποτε μορφής ή εργασιακή σχέση μεταξύ αυτού και της Εταιρείας μας ως απόρροια της χρήσης του Ιστοτόπου από αυτόν.

15.2 Επιπλέον όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών και σε συγκεκριμένα τμήματα ή λειτουργίες του Ιστοτόπου ή Ιστοτόπων Εμπορικών Σημάτων, συμπεριλαμβανομένων διαγωνισμών, προσφορών ή άλλων παρόμοιων λειτουργιών, των οποίων οι όροι ενσωματώνονται σε αυτούς τους Όρους με την αναφορά σε αυτούς. Θα σας κατευθύνουμε στους πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις τη στιγμή που αλληλεπιδράτε μαζί μας ή/και με τα εμπορικά μας σήματα αναφορικά με τις σχετικές υπηρεσίες. Παρακαλούμε διαβάστε τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις προσεχτικά. Εάν υπάρχει αντίφαση μεταξύ των παρόντων Όρων και των όρων που ισχύουν για μια υπηρεσία που προσφέρεται μέσω του Ιστοτόπου ή άλλων Ιστοτόπων Εμπορικών Σημάτων, οι όροι που ισχύουν για την εν λόγω υπηρεσία θα υπερισχύουν στην περίπτωση αυτής της αντίφασης. 

15.3  Κάθε μία από αυτές τις πολιτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις μπορεί να αλλάζουν κατά διαστήματα και έχουν άμεση ισχύ μετά τη δημοσίευση των σχετικών αλλαγών στον Ιστότοπο ή άλλως σύμφωνα με τους όρους τους (κατά περίπτωση).

 

16. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

16.1 Εάν είστε επιχείρηση, οι παρόντες Όροι περιλαμβάνουν τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και εμάς όσον αφορά τη χρήση του Ιστοτόπου. Καμία δήλωση εκπροσώπησης, δήλωση ή πρωτοβουλία (είτε προφορική είτε γραπτή) που δεν εμπεριέχεται σε αυτούς τους Όρους (όπως επικαιροποιούνται κατά διαστήματα) δεν θα είναι δεσμευτική ούτε για εσάς ούτε για εμάς.

16.2 Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ή εποπτική αρχή ως παράνομη, άκυρη, μη έγκυρη ή μη εφαρμόσιμη, οι λοιπές διατάξεις θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται και η εν λόγω διάταξη θα αντικατασταθεί από άλλη διάταξη, η οποία, εφόσον είναι έγκυρη σε όλα τα επίπεδα, θα έχει επίπτωση που θα είναι όσο το δυνατόν πιο ισάξια με την επίπτωση της διάταξης που αντικαταστάθηκε.

 16.3 Οι παρόντες Όροι δεν προορίζονται να χορηγήσουν δικαιώματα σε κανέναν εκτός από εσάς και εμάς (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εκ των συνεργατών μας).

 16.4 Εάν δεν επιμείνουμε αμέσως στο ότι πρέπει να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια για την οποία είστε υποχρεωμένος σύμφωνα με τους εν λόγω Όρους, ή εάν καθυστερήσουμε να προβούμε σε ενέργειες εναντίον σας όσον αφορά την παραβίαση αυτών των Όρων, αυτό δεν θα σημαίνει ότι δεν πρέπει να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους και ότι θα μας εμποδίσει να προβούμε αργότερα σε ενέργειες εναντίον σας.

16.5. Απαγορεύεται και θεωρείται άκυρη η εκχώρηση ή μεταβίβαση των δικαιωμάτων του Χρήστη βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Η Εταιρεία μας δύναται να εκχωρήσει το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης σε θυγατρική, συνδεδεμένη ή διάδοχο εταιρεία στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων της χωρίς τη συγκατάθεση του Χρήστη.

 

 

17. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

17.1 Στην περίπτωση διαφοράς ανάμεσα σε εσάς και εμάς που θα προκύπτει από ή αναφορικά με τους παρόντες Όρους, θα ισχύει το Ελληνικό δίκαιο. 

17.2 Τα Ελληνικά δικαστήρια θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση διαφορών (συμπεριλαμβανομένων μη συμβατικών διαφορών ή νομίμων αξιώσεων) που μπορεί να προκύψουν από ή αναφορικά με τους παρόντες Όρους.

 

Η πιο πρόσφατη επικαιροποίηση αυτών των Όρων έγινε στις 25/07/2022.