ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ ΚΑΙ ΓΡΙΠΗ

NUROFEN COLD & FLU

Το Nurofen Cold & Flu προσφέρει γρήγορη και αποτελεσματική προσωρινή ανακούφιση συμπτωμάτων κρυολογήματος και γρίπης χωρίς να προκαλεί υπνηλία.